Ejendomme (02).JPG

Om min boligforening

Min Boligforening indgår i et mediehus, der igennem 37 år har udgivet "Håndbogen til Min Boligforening" (tidligere Servicehåndbogen) til bestyrelserne i andels- og ejerboligforeninger.

Vores mission er at levere viden, inspiration og netværk til bestyrelserne i andels- og ejerboligforeninger. Det sker gennem vores trykte medier og vores events, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan møde leverandører og rådgivere, der har stor erfaring med netop opgaver og projekter i boligforeninger. Vores udgivelser og events er gratis for boligforeningerne.

Udbyttet for bestyrelserne er sparet tid, større netværk og bedre viden om de projekter, de står overfor. Det er med til at forbedre økonomien af boligforeningens drift og økonomien i de bygge- og renoveringsprojekter boligforeningerne løbende gennemfører.

Det siger boligforeningerne om os

 

A/B Rantzaushus.
”Det er det første af de her events jeg har været til, og jeg synes at det er rigtig fint. Der er nogle gode virksomheder repræsenteret.”
— Jasmia Maria Wredstrøm,Bestyrelsesmedlem
E/F Madvig alle 11.
Jeg synes, det har været et godt mix mellem et lille fem minutters indlæg fra hver indlægsholder og så kunne stille nogle mere konkrete spørgsmål. Så det har været rigtig godt.
— Jacob Bentzen, Bestyrelsesformand

Hvad vi tilbyder til boligforeningerne

HÅNDBOGEN

Håndbogen for Min Boligforening udgives én gang om året i november måned og bliver sendt gratis direkte til bestyrelsesformænd i andels- og ejerboligforeninger.

Håndbogen indholder 200 siders artikler, der omhandler et bredt spektre af emner af relevans for bestyrelserne i boligforeningerne. Emnerne er relevante for alle uanset om man er nyt eller erfarent bestyrelsesmedlem.

Hertil kommer et samlet fagregister, hvor bestyrelserne kan finde leverandører og rådgivere, der allerede har stor erfaring med opgaver for boligforeninger.

MAGASINET

Magasinet for Min Boligforening udkommer 3 gange årligt med hver sit tema. Artiklerne er længere og mere dybdegående og giver på den måde bestyrelserne muligheden for en mere grundlæggende indsigt som basis for videre informationssøgning. Magasinet udarbejdes ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

En gang årligt sætter magasinet fokus på bæredygtig og energirigtig renovering i et samarbejde med Building Green messen. På den måde får boligforeningerne adgang til omfattende ekspertviden om det at energioptimere og renovere på en bæredygtig måde.

GÅ-HJEM MØDE

Vores Gå-hjem møder er en blanding af helt korte virksomhedspræsentationer og en efterfølgende mini-messe, hvor der er mulighed for at møde 12-18 forskellige leverandører og rådgivere. Gå-hjem møderne er uden tema, og der er derved en bred skare af virksomheder repræsenteret, der stiller deres viden og kompetencer til rådighed for de fremmødte bestyrelser. Gå-hjem møder varer typisk fra 17.00-20.30 inklusivt afsluttende mad og drikke, hvor der også kan netværkes med andre boligforeninger. Der kan maksimum deltage 80 boligforeninger på vores Gå-hjem møder.

VIDENSEMINAR

6 gange om året inviterer vi til VidenSeminar, der går i dybden med et specifikt tema. I løbet af en eftermiddag og aften bliver deltagerne præsenteret for grundig viden og inspiration om temaet fra fagpersoner. Desuden er der tid til at gå i dialog med leverandører og rådgivere om boligforeningernes egne konkrete projekter. Emnerne kan variere fra f.eks. etablering af altan, til energioptimering eller hvordan boligforeninger skybrudssikres. VidenSeminarer er primært for boligforeninger, der står overfor et byggeprojekt, som matcher seminarets tema.