Om min boligforening

Min Boligforening indgår i et mediehus, der igennem 39 år har udgivet "Håndbogen for Min Boligforening" (tidligere Servicehåndbogen) til bestyrelserne i andels- og ejerboligforeninger. Tre gange årligt udkommer vores tematiseret magasin “Magasinet Min Boligforening”, og vi afvikler op til 20 gange årligt en række forskellige events, herunder Gå-Hjem Møde, VidenSeminar og CaféAften.


Vores mission er at levere viden, inspiration og netværk til bestyrelserne i andels- og ejerboligforeninger. Gennem vores trykte medier, får bestyrelserne mulighed for at blive klogere på en lang række emner, som måtte have relevans i netop deres boligforening. Ved vores events kan bestyrelsesmedlemmerne møde leverandører og rådgivere, der har stor erfaring med opgaver og projekter i boligforeninger. Formålet er at klæde bestyrelserne bedre på, til kommende projekter eller udfordringer, for derved at gøre det nemmere at være bestyrelse i en andels- eller ejerboligforening. Vores udgivelser og events er gratis for boligforeningerne.

Udbyttet for bestyrelserne er sparet tid, større netværk og bedre viden om de projekter, de står overfor. Det er med til at forbedre økonomien af boligforeningens drift og økonomien i de bygge- og renoveringsprojekter, som boligforeningerne løbende gennemfører. Håndbogen kan bruges som et opslagsværk, der gør det mere simpelt for bestyrelserne i andels- og ejerboligforeningerne at opsøge den viden, de har brug for. Vores events gør leverandører og rådgivere lettere tilgængelige for bestyrelserne, og det er derfor en god anledning til at drøfte problemstillinger eller kommende projekter. Derudover er der mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med de andre deltagende boligforeninger.

Ef Brøndkilde.
Det har været en super god oplevelse. Og jeg vil sige til Min Boligforening, at det er nogle gode valg, i har truffet, med de rådgivere I har haft herude.
— Michael Gerner Christiansen, Formand
A/B Rantzaushus.
”Det er det første af de her events, jeg har været til, og jeg synes, at det er rigtig fint. Der er nogle gode virksomheder repræsenteret.”
— Jasmia Maria Wredstrøm, Bestyrelsesmedlem
E/F Madvig alle 11.
Jeg synes, det har været et godt mix mellem et lille fem minutters indlæg fra hver indlægsholder og så kunne stille nogle mere konkrete spørgsmål. Så det har været rigtig godt.
— Jacob Bentzen, Bestyrelsesformand
 

HÅNDBOGEN

Håndbogen for Min Boligforening udgives én gang om året i november måned og bliver sendt gratis ud direkte til bestyrelsesformænd i andels- og ejerboligforeninger.

Håndbogen indeholder omkring 200 siders artikler, der omhandler et bredt spektre af emner, med relevans for bestyrelserne i boligforeningerne. Emnerne er relevante for alle, uanset om man er nyt eller erfarent bestyrelsesmedlem.

Emnerne er inddelt i 20 sektioner, og Håndbogen kan derfor bruges som et opslagsværk for boligforeningerne, der således får nemmere ved at opsøge den viden, de har brug for.

Hertil kommer et samlet fagregister, hvor bestyrelserne kan finde leverandører og rådgivere, der allerede har stor erfaring med opgaver for boligforeninger.

MAGASINET

Tre gange årligt udkommer Magasinet Min Boligforening med hver sit tema. I Magasinet er artiklerne længere og mere dybdegående, hvilket giver bestyrelserne muligheden for at opnå en mere grundlæggende indsigt som basis for videre informationssøgning. Magasinet udarbejdes ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

En gang årligt sætter magasinet fokus på bæredygtig og energirigtig renovering i et samarbejde med Building Green messen. Det giver boligforeningerne adgang til omfattende ekspertviden om det at energioptimere og renovere på en mere bæredygtig og miljøvenlig måde.

GÅ-HJEM MØDE

Til Min Boligforenings Gå-Hjem bliver boligforeningerne præsenteret for de deltagende virksomheder, hvorefter der vil være oplæg fra eksterne keynote speakers om forskellige emner med relevans for andels- og ejerboligforeninger. Efterfølgende vil der være rundbordssamtaler og en mini-messe, hvor boligforeningerne kan møde 12-18 forskellige leverandører og rådgivere. Det er gratis for boligforeninger at deltage.

Gå-hjem møderne er uden tema, og der er derfor en bred skare af virksomheder repræsenteret, der stiller deres viden og kompetencer til rådighed for de fremmødte bestyrelser. Gå-hjem møder varer typisk fra 17.00-20.00 inklusivt afsluttende mad og drikke, hvor der også kan netværkes med andre boligforeninger. Der kan maksimum deltage 80 boligforeninger på vores Gå-hjem møder.

VIDENSEMINAR

Seks gange om året inviterer vi til VidenSeminar, der går i dybden med et specifikt tema. I løbet af en eftermiddag og aften bliver de deltagende boligforeninger præsenteret for grundig viden og inspiration om temaet fra fagpersoner. Desuden er der tid til at gå i dialog med leverandører og rådgivere om boligforeningernes egne konkrete projekter. Emnerne kan variere fra f.eks. etablering af altan, til energioptimering eller hvordan boligforeninger skybrudssikres.

VidenSeminarer er primært for boligforeninger, der står overfor et byggeprojekt, som matcher seminarets tema.

Kopi af MMB07_Caféaften-page-001.jpg

CAFÈAFTEN

Ved Min Boligforenings Caféaftener vil en til to oplægsholdere afdække et enkeltstående aktuelt emne. Det kan omhandle alt fra kortidsudlejning via Airbnb til konfliktmægling mellem beboere m.m.

Der vil være afsat god tid til spørgsmål fra de deltagende boligforeninger, der således kan bliver klogere på emner, det ellers kan være vanskeligt at få viden om.

Arrangementerne finder sted fra kl. 17.00 til ca. kl. 19.00, og afholdes i samarbejde med Arbejdernes Landsbank i deres nye flotte lokaler, AL2, få meter fra Nørreport Station.

Det er gratis for boligforeninger af deltage.