VidenSeminar

Til Min Boligforenings VidenSeminar får bestyrelserne i andels- og ejerboligforeninger mulighed for at blive klogere på et konkret bygge- eller renoveringsprojekt, som boligforeningen står overfor. I højsædet er vidensformidling og svar, på netop de spørgsmål og problemstillinger som bestyrelserne måtte have til de planlagte projekter i boligforeningen.

Vi inviterer til VidenSeminar syv gange årligt, og arrangementet er primært for de boligforeninger, der står overfor et byggeprojekt, som matcher seminarets tema. Min Boligforening er den eneste udbyder af denne type events, der går helt tæt på den enkelte boligforeningers konkrete bygge- eller renoveringsprojekt.

Rahbeks Alle.
Jeg synes det væsentlige, det er man får svar på alle de spørgsmål, man har. I har samlet forskellige firmaer, helt fra advokater til banker, entreprenører og arkitekter. Det er super godt.
— Anders Bjerrum, Bestyrelsesformand

Få relevant viden på En eftermiddag og aften

I løbet af en eftermiddag og aften bliver deltagerne præsenteret for viden og inspiration fra fagpersoner i form af leverandører og rådgivere, der er eksperter indenfor området. Desuden er der tid til at gå i dialog med eksperterne om boligforeningernes egne konkrete projekter, og det er derfor en god anledning til at få viden, inspiration og råd til kommende projekter i boligforeningen. Emnerne kan variere fra f.eks. etablering af altan, til energioptimering eller hvordan boligforeninger skybrudssikres. 

 

Temaer & eventdatoer 2019

#1 – Rør og faldstammer                                                                           19. februar 2019

#2 – Energioptimering                                                           20. marts 2019

#3 – Altaner og urban gardening                                                                  23. april 2019

#4 – Tag, tagbolig og tagterrasse                                                           14. maj 2019

#5 – Vinduer, facade og adgangskontrol                                            21. september 2019

#6 – Elevatorer og brandsikring                                              29. oktober 2019

#7 – Skybrudssikring og gårdanlæg                                                       12. november 2019