VidenSeminar

Ved Min Boligforenings VidenSeminar sættes netværksskabelse og de konkrete kunderelationer i højsædet. Hvert VidenSeminar har et konkret tema og boligforeningerne tilkendegiver ved tilmelding, at de står overfor et byggeprojekt, der matcher VidenSeminarets tema. Det sikrer de deltagende virksomheder at boligforeningerne står med et behov for konkret projektviden og leverandørkontakter. 

Vi baner vejen for virksomhederne til 6.700 bestyrelsesformænd

Hver leverandør og rådgiver markedsføres målrettet med en halv sides profilannonce i vores invitationsfoldere som bliver udsendt til alle 6.700 bestyrelsesformænd. På selve VidenSeminaret møder virksomhederne 20-30 boligforeninger, der står overfor konkrete byggeprojekter. 


 

Temaer & eventdatoer 2019

#1 – Rør og faldstammer                                                                           19. februar 2019

#2 – Energioptimering                                                           20. marts 2019

#3 – Altaner og urban gardening                                                                  23. april 2019

#4 – Tag, tagbolig og tagterrasse                                                           14. maj 2019

#5 – Vinduer, facade og adgangskontrol                                             24. september 2019

#6 – Skybrudssikring og gårdanlæg                                                       12. november 2019

Invitationer til boligforeninger udsendes ca. 4 uger før dato for event.

Tidligere invitationsfoldere

udsendt til bestyrelserne i 6.700 andels- og ejerboligforeninger.