lejlighed

Airbnb – Problemer, muligheder og erfaringer


Airbnb og andre internetsider til korttidsudlejning er kommet for at blive – og derfor skal det reguleres på fornuftig vis og afstemmes med eksisterende lovgivning.


Foto: Cobblestone

Foto: Cobblestone

Lige nu er processen drevet af Skatteministeriet ud fra en inddrivelsesmæssig dagsorden. Det er ok, for der skal betales skat, men politikerne bliver nødt til at søge branchens og fagfolks input, så løsningen bliver god. 

Korttidsudlejnings fordele og ulemper

Korttidsudlejningen er et tveægget sværd. Det bidrager og det skaber problemer. På den ene side bringer det turister, liv og en værdifuld omsætning bredere ud i byen, bl.a. i brokvartererne, og det er en kærkommen hjælp til lokale butikker, caféer og restauranter. Særligt i sommerperioden. På den anden side skaber en ubegrænset udlejning alvorlige gener for dem, der bor op og ned af de lejligheder der udlejes, og korttidsudlejning slider hårdt på ejendommen.

Tænk på hvordan et hotel er indrettet – det er ikke det samme som en almindelig boligejendom. Et hotel bygges fra grunden og i materiale, der kan holde til en helt anden slitage. At have 2-3 ind- og udflytninger ugentligt, på alle tider af døgnet og fremmede mennesker i opgangen, som ikke kender huset og dets rutiner, er utrygt og en gene. Gæsterne er i sagens natur også på ferie og har andre døgnrytmer end familien Danmark i lejligheden nedenunder.

Foto: Cobblestone

Foto: Cobblestone

Regeringens udspil

Regeringens udspil  er, ”at man som borger har ret til at udleje sin helårsbolig 70 dage om året”, hvis den portal man bruger, indberetter til Skat. Dette er upræcist og problematisk. For det første mener vi, at de 70 dage er for meget. Vi har rådgivet mere end 100 ejendomme i dette spørgsmål, og tendensen er meget klar. De foreninger, der forholder sig til problemstillingen og laver regler, tillader oftest Airbnb - men i et begrænset omfang og under nogle specifikke regler. Typisk op til 49 dage og gerne med en begrænsning på f.eks. 10 besøg.

For det andet er den politiske aftale upræcis. Gælder denne ”ret” over en andelsboligforenings vedtægter? Må man udleje mere end 70 dage, hvis man betaler sin skat? Hvad hvis man bruger flere portaler? Gælder den også lejere (uden udlejers tilladelse)? Det sidste håber vi virkelig ikke, men det kan ikke ses ud af aftalen. Det kan vanskeligt retfærdiggøres, at en lejer af en lejereguleret bolig til 2.400 kr/måned i leje, skal have ret til at udleje den samme bolig på Airbnb til fx 1.200 kr/dag – 70 dage om året! 

Endelig er det ærgerligt, at man heller ikke har fået defineret ”erhvervsmæssig anvendelse” og dermed sat grænsen for maksimal udlejning i ejerlejligheder og klarlagt, hvem der kan håndhæve den. Det er i ejerforeningerne, vi ser nogle af de meget problematiske sager, og retsgrundlaget er pt. uklart.

Korttidsudlejning kan gavne byen

Korttidsudlejning af private hjem er, sammen med nye tendenser og produkter i hotelbranchen, en naturlig udvikling, der vil give et mere alsidigt udbud i pris, kvalitet og koncepter, og som vil gavne store dele af byen. Boligforeningernes administratorer hjælper gerne den enkelte boligforening med råd og vejledning og med at regulere korttidsudlejning via vedtægterne, men der er et behov for at politikerne udarbejder nogle klare og mere brugbare regler. Og det i samarbejde med branchens aktører som f.eks. boligforeningernes administratorer.

Foto: Cobblestone

Foto: Cobblestone

 

Både denne og andre artikler kan læses i Håndbogen for Min Boligforening

Skrevet i samarbejde med Rasmus Juul-Nyholm, Cobblestone Administrationshuset A/S

Dir. Rasmus Juul-Nyholm, Direktør Cobblestone Administrationshuset A/S

Interview med indretningsarkitekt og designer Trine Boelskifte


DEN 6. SEPTEMBER 2018 AFHOLDT vi caféaften om “indretning af 2-3 værelses lejlighed”. I den forbindelse stillede vi oplægsholder, indretningsarkitekt og designer trine boelskifte et par korte spørgsmål. læs hele interviewet med hende her.


Foto: Boelskifte Interiør & Design

Foto: Boelskifte Interiør & Design

Hvad arbejder du med til daglig? 
Jeg arbejder hver dag med rigtig mange forskellige indretningsopgaver, både for private og virksomheder. Det er oftest opgaver, hvor kunden er i tvivl om, hvordan de bedst indretter og udnytter et specifikt rum eller hele boligen. Det kan også være kunder, der er i gang med en større renoveringsopgave og behøver mine spidskompetencer – dvs. alt fra hjælp til ruminddeling og til at vælge materialer til et nyt badeværelse.
 

Foto: Boelskifte Interiør & Design

Foto: Boelskifte Interiør & Design

Hvor lang tid har du arbejdet med indretning, og hvorfor er det vigtigt for dig? 
Jeg har arbejdet i denne kreative branche i mere end 30 år og noget af det vigtigste for mig, er blandt andet at hjælpe med at skabe gode rammer for kunden/familien. Et sted hvor de kan slappe af, og hvor deres personlige stil træder allermest frem. Vi bruger så mange timer, netop i boligen eller på arbejdspladsen, og vi vil gerne føle os tilpas, finde vores stil og udnytte boligens muligheder. 
 

Hvad er dit bedste råd, hvis man skal indrette en lejlighed på 50kvm?
Ryd op og smid ud inden du flytter ind! Uanset om der skal bo 1 eller 2 personer, vil jeg anbefale, at man flytter ind uden en masse møbler, man oftest allerede er i tvivl om kan være der. Når først vi har fået møbler og ting flyttet ind, så kommer det sjældent ud igen og står bare i vejen. 
 

Hvad er det vigtigste, deltagerne vil få ud af arrangementet den 6. september?
At gøre dem modigere med hensyn til at sætte deres personlige præg på de hvide vægge og ikke mindst, være mere selektive i forhold til hvad deres hjem bliver fyldt op med. 

Foto: Boelskifte Interiør & Design

Foto: Boelskifte Interiør & Design