affaldssortering

Boligforeningen står med udfordringerne ved bortskafning af affald og byggematerialer


Mange boligforeninger står ofte med større eller mindre oprydningsopgaver uden at vide, hvor de præcis skal henvende sig. I opgaven ligger der nemlig både det fysiske problem i rent praktisk at få ryddet op og dernæst problemet med at få bortskaffet affaldet.


_T6P4159[1].jpg

Storskrald

Ved aflevering af storskrald glemmer man ofte at få det sorteret, så det kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt

De store opgaver som loft- eller kælderrydninger, i forbindelse med nyt tag. altaner eller ombygninger er som regel mest problematiske, da de involverer flere parter. Ud over beboerne, som skal rydde deres egne loft/kælderrum, så skal der koordineres med entreprenører, viceværter eller de ansvarlige i bestyrelsen om bortskaffelsen af alt det tilbageblevne affald.

De mindre opgaver kan også volde kvaler for boligforeningerne. Vi kender alle til storskrald i gården, som enten ikke skulle have været der, fordi man ikke har en storskraldsordning i den pågældende gård eller som bare hober sig op i storskraldsrummet.

Sidst men ikke mindst har man i boligforeningerne de hyggelige gårddage 1-2 gange om året, hvor der skal gøres forår- eller efterårsrent og hvor der også skal køres storskrald eller haveaffald væk. Her er det ofte et hyr med at skulle bestille container, afspærre parkeringspladser til placering af selve containeren, samt at få afhentet. Meget ofte ender det med forgæves kørsler grundet parkerede privatbiler mm.

Og sidst men ikke mindst oplever mange boligforeninger, at ”ikke-beboere” kaster ting i containeren eller skralder i selve containeren om natten. 

Kommunale storskraldsordninger er ikke tilstrækkelige

_T6P9778[1].jpg

De kommunale ordninger for storskraldsafhentninger har for mange foreningers vedkommende begrænsninger, da det ofte, rent fysisk, skal bæres ud til gaden på specielle dage og det kan være svært at koordinere med hensyn til de specifikke datoer, hvor kommunen henter. 

Mange boligforeninger oplever også problemer med at det står for længe på gaden, og at der stadig er rester tilbage, som kommunen ikke afhenter i henhold til deres regulativer for storskrald.

Sidst men ikke mindst optager affaldet værdifulde parkeringspladser til stor gene for beboerne.

Affaldsfirmaer med bemandede biler

Både ved de mindre og helt store opgaver findes der i dag løsninger med bemandede affaldsbiler, hvor der i forbindelse med selve bortskaffelsen, er to eller flere mænd, der tager opgaven helt fra første step med selve oprydningen på adressen til at bortskaffe selve affaldet miljømæssig korrekt. 

Uanset hvor stor opgaven er eller hvor mange mænd, der skal til den pågældende opgave, så har de daglig erfaring med alle typer opgaver lige fra rydninger af loft-, kælder- eller storskraldsrums og til bortkørsel af storskrald efter gårddagene.

Ved gårddagene er løsningen meget enkel – man samler alt sit storskrald inde i gården på et afmærket område og allerede mandag morgen kommer affaldsfirmaet med to mand og bortskaffer alt hurtigt og nemt.

Gør det nemt for boligforeningen

Bortskafning af alle typer skrald og affald er sjældent en populær opgave blandt beboerne i boligforeningen - især når det ikke matcher kommunens afhentningstidspunkter. En fleksibel løsning med et privat affaldsfirma, der afhenter og rydder op efter sig, kan være en stor lettelse af oprydningen og gør mindre som store oprydningsopgaver nemme og ligetil. Det betyder i sidste ende også at beboerne er mere villige til at deltage ved de næste gårddage.

Både denne og andre artikler kan læses i Magasinet Min Boligforening

Skrevet i samarbejde med Jens Risom, Junkbusters