Brandsikring

Skærpede brandkrav til fortrappe, hvis bagtrappe omdannes til badeværelser eller elevator


Der stilles brandkrav til fortrappen i ejendomme, hvor bagtrappen nedlægges, og arealet inddrages til badeværelser eller elevator. Brandkravene kan opfyldes på flere forskellige måder – til meget forskellige priser.


I Danmarks store byer, som bl.a. København, Aarhus, Odense og Aalborg, findes der mange ældre bygninger med lejligheder, der ikke har eget toilet og bad, eller ikke har elevator. Flere og flere boligforeninger er derfor begyndt at nedlægge bagtrappen helt og inddrage arealet til badeværelser – og i nogle tilfælde til elevator.

Det kræver en byggetilladelse at omdanne bagtrappen på den måde og stiller samtidig nogle krav til brandsikringen af hovedtrappen. Der findes tre løsningsmodeller for opfyldelse af brandkravene – som dog varierer meget i pris og derfor kan være mere eller mindre interessante.

Sprinkleranlæg i opgang.

Sprinkleranlæg i opgang.

De 3 muligheder for at brandsikre fortrapper

Trætrappen kan erstattes af en trappe udført i beton/stål, som kan modstå brand i 30 minutter (R 30 A2-s1,d0), samtidig med at der isættes nye entredøre, som skal kunne modstå brand i 30 minutter (branddør klasse EI2 30-C). Denne løsning koster i omegnen af 1 mio. kr. pr. trappeopgang og vælges derfor næsten aldrig. 

Vangerne og undersiden af trætrappen kan beklædes med gips, som kan modstå brand i 30 minutter (brandbeskyttelsessystem til 30 minutter – K2 30 A2-s1,d0). Desuden skal entredørene udskiftes til døre med 30 minutters brandmodstandsevne (branddør klasse EI2 30-C). Løsningen er ikke særlig køn og vælges derfor sjældent. 

Trætrappen kan bibeholdes uændret og trapperummet sprinkles, f.eks. i henhold til DBI retningslinie 251-4001. Det koster omkring 200.000 kr. pr. trappeopgang og er den mest anvendte løsning. Ved flere opgange på samme matrikel kan samme vandforsyning benyttes til flere trappeopgange, hvilket reducerer omkostningerne. Der kan dog være en udfordring med de eksisterende entredøre.

Mulighed for bibeholdelse af entredøre i nogle kommuner

Ønsker man ikke at erstatte de eksisterende entredøre med 30 minutters branddøre, som de to første af de ovennævnte løsninger påkræver, er det imidlertid muligt at bevare entredørene. Det kræver, at der installeres en afskærende sprinkler i boligen til at beskytte den eksisterende entredør.

Dog er der forskel på reglerne i landets kommuner. I Aarhus Kommune ønsker man f.eks. ikke løsninger med den afskærende sprinkler i boliger, men kræver konsekvent, at entredørene udskiftes. Forklaringen er, at det er vanskeligt at få adgang til de afskærende sprinklere i forbindelse med service og inspektion. 

I Københavns Kommune stiller man derimod krav om både en afskærende sprinkler i boligen og udskiftning af entredøren.


Både denne og andre artikler kan læses i Håndbogen for Min Boligforening

Skrevet i samarbejde med Svend Voss, DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)

Har I husket røgalarmen?


En røgalarm er på vagt døgnet rundt, og når den først registrerer røg, så lyder der en høj alarm. Det er med til at give beboere og naboer den dyrebare, men begrænsede tid, det tager at komme ud.


Chancen for at overleve en brand bliver mere end fordoblet ved at have en røgalarm installeret. Røgalarmer er derfor en af de bedste og billigste måder at blive advaret i tide om en brand.

iStock-481884038.jpg

Placering af røgalarmer

En røgalarm skal placeres i loftet – mindst én på hver etage. Den skal placeres, så den kan høres i alle soverum.

Du skal ikke placere en røgalarm i køkkenet og på badeværelset, heller ikke lige uden for døren til disse rum, da alarmen vil gå i gang, hvis den påvirkes af stegeos eller damp.

Hvis røgalarmen går i gang – uden at der er brand – så lad være med at tage batteriet ud, men vift i stedet med en avis, viskestykke eller lignende under røgalarmen, indtil den stopper.

Placering af røgalarm i opgang

Placering af røgalarm i opgang

Placering af røgalarm i villa/rækkehus

Placering af røgalarm i villa/rækkehus

Placering af røgalarm i lejlighed.

Placering af røgalarm i lejlighed.

Husk at tjekke din røglarm

Det er vigtigt, man husker at tjekke sine røgalarmer med jævne mellemrum, så man ved, de virker. Mange alarmer giver ét, kort og højt bip, når batteriet er ved at være slut.

Hvilken røgalarm skal jeg vælge?

Der findes flere forskellige typer røgalarmer og fabrikater på markedet. Blandt andet:

  • En grundmodel, hvor alarmsignalet går i gang, når røgen når til røgalarmen.

  • En model, der kan sammenkobles med andre røgalarmer, så alarmsignalet i alle røgalarmer går i gang, blot røgen når til én af alarmerne.

Du bør være sikker på, at røgalarmen er godkendt og dermed afprøvet. Det kan du se ved, at den er Varefakta-mærket. Læs mere i “UNDGÅ BRAND”: www.hbr.dk/undgaabrand

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Hovedstadens Beredskab